ISSN 1308-8734 | E-ISSN 1308-8742
Case Report
New Case of Endotipsitis: Urgent Need for Clinical Practice Guidelines
1 Internal Medicine Service, Policlínica Gipuzkoa-Quirón Salud Donostia, Spain  
2 Clinical Research Unit, Mendaro Hospital, Spain  
3 Gastroenterology and Hepatology Unit, Mendaro Hospital, Spain  
Eurasian J Med 2017; 49: 214-216
DOI: 10.5152/eurasianjmed.2017.17109
Key Words: Prosthesis-related infections, portasystemic shunt, transjugular intrahepatic, sepsis
Abstract

Transjuguler intrahepatik porto-sistemik şant (TIPS) 1990’ların ilk yıllarından bu yana portal basıncın azaltılması için kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. TIPS enfeksiyonu ile bakteremi ya da endotipsitis %32 mortalite oranı ile ciddi bir komplikasyondur. Literatürde günümüze kadar, bizimki de dahil, sadece 56 vaka bildirilmiştir. Yetersiz tanı ile ilgili kaygılar mevcuttur. Bu çalışmada, kurumumuzda başarılı bir şekilde tedavi edilen endotipsitisi ve tekrarlayan bakteremisi olan bir hasta sunulmaktadır. Ayrıca, rapor edilen diğer vakalar mikrobiyoloji ve mortalite açısından incelenmiştir. Tek bir hastalık tanımını, profilaksi ve bu nozokomiyal proteze bağlı enfeksiyonun tedavisini içeren klinik uygulama kılavuzlarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Cite this article as: Garcia-Zamalloa A, Gomez JT, Egusquiza AC. New Case of Endotipsitis: Urgent Need for Clinical Practice Guidelines. Eurasian J Med 2017; 49: 214-6.

Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Atatürk University Faculty of Medicine | Latest Update: 16.11.2018