The Eurasian Journal of Medicine
Case Report

Ectopic Multinodular Goiter: Multidetector Computed Tomography Findings

Eurasian J Med 2008; 40: 36-38
Read: 1162 Downloads: 1071 Published: 03 September 2019

Abstract

Tiroid bezi embriyogenez esnasında ilk oluşan endokrin bezdir. Bu gelişim sürecinde bezin migrasyonunu tamamlayamaması ya da anormal bir şekilde tamamlaması bezin ektopik yerleşimine neden olur. Bizim vakamızda 55 yaşında bayan hasta ultrasonografi (USG) ve çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) ile değerlendirilmiş ve yapılan çalışmalarda tiroidin normal lokalizasyonunda olmamakla birlikte submandibular ve submental bölgede ektopik yerleşim gösterdiği tespit edilmiştir.

Files
EISSN 1308-8742